ROOT

Onze visie op leren

ROOT werkt vanuit de visie dat iedereen kan groeien en zich kan ontwikkelen, juist door gebruik te maken van eigen talenten en kwaliteiten. Dit ontwikkelen zien wij als een proces dat niet alleen in een training plaatsvindt. Er zijn vele vormen van leren die ROOT organiseert en aanbiedt, als: leergroepen, intervisie, coaching en gluren bij de buren. Hierbij hebben we altijd aandacht voor de eigen praktijk van de deelnemers.

Leren en ontwikkelen vindt veelal plaats op de eigen werkplek. Dit noemen we ‘natuurlijk leren’. Deze vorm van leren wordt steeds belangrijker. ROOT speelt hierop in door producten te ontwikkelen en advies te geven om zo deze vorm van leren te stimuleren.