ROOT

Leren van je eigen praktijksituaties

In je werk kom je situaties tegen waarover je collega’s zou willen raadplegen. Hiervoor begeleidt ROOT intervisiegroepen. 

Intervisie is een gestructureerde wijze van werkbespreking in een kleine groep professionals met een vergelijkbare functie. Dit betekent dat intervisie op basis van gelijkwaardigheid is. Binnen de groep werk je aan vragen en dilemma’s uit de eigen praktijk.

Aanpak

We werken met verschillende intervisiemethodes om vragen onder de loep nemen. We dagen je uit om eigen vooronderstellingen en interpretaties aan de kant te zetten en samen op zoek te gaan naar oplossingen voor een probleem. Gemiddeld komt een groep 6 tot 8 keer bij elkaar.