ROOT

Passend op maat en verrassend anders

ROOT-adviseurs onderzoeken, adviseren en ontwikkelen passende opleidingstrajecten. Ook verzorgen ze de uitvoering ervan. Dit kan via open inschrijving maar ook incompany.  Waarvoor kun je bij ROOT terecht?

Professionaliseren van medewerkers

De dienstverlening aan cliënten is dynamisch. Dit vraagt om professionele medewerkers. ROOT is een interessante gesprekspartner voor vragen als:

  • Hoe borg je deze professionalisering in je organisatie?
  • Welke opleidingstrajecten dragen écht bij aan een professioneel medewerkersbestand?

Teamontwikkeling

Teamontwikkeltrajecten van ROOT zijn CreActief: we verleiden mensen op een creatieve en actieve manier aan de slag te gaan. Denk bij creatief aan buiten je kaders denken en verrassende werkvormen. Met actief bedoelen we mensen figuurlijk in beweging krijgen en soms letterlijk in actie laten komen.

Managementontwikkeling

ROOT ondersteunt en begeleidt managers in de ontwikkeling van hun functie. Voorbeelden van vragen:

  • Hoe geef je invulling aan je visie op leiderschap?
  • Hoe blijf je focus houden op de koers en richting van je locatie/afdeling?
  • Op welke wijze ondersteun en begeleid je medewerkers in hun ontwikkeling?